Visie

Kleine Ik
Wij als kinderdagverblijf willen voor kinderen een voorbeeldfunctie betekenen. Een huiselijke sfeer creëren waarin het kind in een veilige omgeving verblijft en we aandacht hebben voor de betrokkenheid en het welbevinden van de kindjes.

Het Kleine Ik team is enthousiast en gemotiveerd. Wij bieden uitdagingen en kansen aan kinderen om zich op alle vlakken:  taalontwikkeling, sociale ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, … te ontplooien.

Ouders
Met respect voor elke ouder worden ook zij in een comfortabele, vertrouwelijke en een huiselijke sfeer in het opvanggebeuren betrokken.
We leren de ouders en het kind beter kennen, want een kind opvoeden doe je samen. Het kindje brengt immers veel tijd door in de kinderopvang.
Door deze samenwerking kunnen er veel dingen zoals de ontwikkeling van het kind, de start van de zindelijkheidtraining,… besproken worden.
Ouders die naar ons toekomen met vragen en verhalen, dat is wat we willen bereiken.
Dagelijks communiceren we met onze ouders via het heen- en weerschriftje. 

Ontwikkeling en ontplooiing
Elk kind is uniek en bijzonder, ze ontwikkelen op eigen tempo en hebben eigen talenten die het handelen van het kind bepalen. Het kindje krijgt in de kinderopvang de ruimte die het nodig heeft om te groeien en zich te ontwikkelen. De kinderopvang respecteert de eigenheid van de kinderen en hun behoeftes. We stimuleren hen om zichzelf te ontwikkelen door middel van speelgoed, vrije speelmomenten en hulp bij het zelfstandig worden.
Het kind een gevoel van veiligheid en geborgenhied geven is waar wij naar streven.

Kijken en luisteren
Door te observeren kan je de reeds aanwezige talenten van het kind beter stimuleren zodat hij/zij zich kan ontplooiien tot een eigen individu. Door te observeren weten de begeleiders waarmee het kind zich het liefst bezig houdt.

Huishoudelijk regelement

 

 

 

 

 

 

 bottom